ونیر و لمینت دندان

بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی در اصفهان | دکتر مجید رزمجو

تفاوت بین ونیر دندان و لمینت دندان چیست؟

تفاوت بین ونیر دندان و لمینت دندان چیست؟ ونیر و لمینت دندان روکش‌ها و لمینت‌های دندان از بسیاری جهات شبیه به هم هستند، زیرا هر دو پوسته‌ای نازک و سفارشی…